Woda na potrzeby naszego miast wydobywana jest z utworów geologicznych trzecio i czwartorzędowych za pomocą studni głębinowych o głębokościach od 50-120m. Woda z ujęć głębinowych charakteryzuje się bardzo dobrą jakością. Aby osiągnąć wymaganą przepisami jakość wody niezbędna jest jedynie redukcja zawartości żelaza i manganu jak również zmniejszenie mętności wody. Po przejściu całego procesu uzdatniania obejmującego napowietrzanie oraz filtrację na filtrach ciśnieniowych woda dostarczana jest do odbiorców.

Twardość wody określa się przez wysokość stężenia zawartego w niej wapnia i magnezu. Im większa liczba tych minerałów, tym woda jest twardsza. Dostarczana przez nas woda osiąga stopień średnio twardy wg skali twardości wody.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia jest aktualnie uregulowana przepisami prawnymi zawartymi w Ustawie z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [t.j. Dz.U. z 2015r poz. 139].

Woda dostarczana przez nas nie ustępuje jakością tej z butelki.

Nieustannie więc promujemy picie wody z kranu!

Systematyczna kontrola analityczna wody obejmuje:

  • Stały monitoring wód eksploatowanych przez ZWiK w Mrągowie
  • Kontrolę jakości wody podawanej do sieci
  • Kontrolę wody uzdatnionej
  • Kontrolę jakości wody magazynowanej
  • Kontrolę jakości wody bezpośrednio u odbiorcy
  • Kontrolę wody po przeprowadzonych naprawach sieci

Jakości wody przeznaczonej do picia wysyłanej z miejskiej stacji uzdatniania wody w Mrągowie, oraz w Gminie Mrągowo.

Wypełniając nałożony obowiązek przedstawiamy zestawienia obejmujące wskaźniki jakości wody dostarczanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie w minionym okresie. Spełniają one wszystkie normy, którym powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie  w  2018r.

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr.2017 poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 6 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,39 1***
pH 7,2 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 646 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 8 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,9 akceptowalny***
pH 7,2 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 689 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017, poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,1 akceptowalny***
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 527 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 27 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,34 akceptowalny***
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 734 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 4 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Mierzejewo(Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 8 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,8 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 661 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Szestno(Szestno) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 7 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,3 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 612 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 3 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Użranki(Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,74 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 734 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,38 akceptowalny***
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 450 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wyszembork(Wyszembork, Boże, Boże Kolonia, Brodzikowo, Boże Małe) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 11 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,42 akceptowalny***
pH 7,2 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 670 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Kosewo (Kosewo, Probark, Nowy Probark, Kosewo-Kolonia, Zawady) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 8 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,0 akceptowalny***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 330 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 7 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Dane archiwalne

2017

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 8 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,44 7,4
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 638 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,08 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,0 1***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 520 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,11 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,44 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 730 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,44 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Mierzejewo(Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 8 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 2,7 7,4
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 660 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,10 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Szestno(Szestno) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 8 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,62 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 614 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,11 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Użranki(Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,67 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 744 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,83 1***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 466 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wyszembork(Wyszembork, Boże, Boże Kolonia, Brodzikowo, Boże Małe) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,44 1***
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 667 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,11 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Kosewo (Kosewo, Probark, Nowy Probark, Kosewo-Kolonia, Zawady) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa mgPt/dm3 6 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 2,8 1***
pH 7,7 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 338 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie  w  2017r.

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.2015 poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 6 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,64 1***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 632 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,09 0,50
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 333 60-500
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

2016

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 2,3 7,4
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 667 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 11 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,71 1***
pH 7,1 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 522 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 11 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,64 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 736 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,50 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Mierzejewo(Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,5 7,4
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 660 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,10 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Szestno(Szestno) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 7 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,5 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 621 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Użranki(Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,17 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 745 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,34 1***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 466 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wyszembork(Wyszembork, Boże, Boże Kolonia, Brodzikowo, Boże Małe) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,59 1***
pH 7,1 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 680 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie  w  2016r.

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.2015 poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,41 1***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 653 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,07 0,50
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 333 60-500
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

2015

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 7 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 2,7 7,4
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 635 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,34 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,28 1***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 515 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,07 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,45 1***
pH 7,1 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 734 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Mierzejewo(Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,59 7,4
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 674 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,5 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Szestno(Szestno) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 7 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 611 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Użranki(Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,17 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 745 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,34 1***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 466 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wyszembork(Wyszembork, Boże, Boże Kolonia, Brodzikowo, Boże Małe) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,59 1***
pH 7,1 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 680 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie  w  2015r.

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,35 1***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 635 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 323 60-500
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian