Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie odpowiada za jakość wody do etapu sprzedaży wody odbiorcy, czyli do wodomierza głównego. Za jakość wody w dalszym odcinku instalacji, odpowiada właściciel lub administrator.

Mając na celu zapewnienie najwyższej jakości, woda dostarczana przez ZWiK w Mrągowie poddawana jest wieloetapowemu procesowi uzdatniania. Wodociągi Mrągowskie stosują najnowocześniejsze technologie dezynfekcji wody. Dezynfekcja wody jest niezbędna, zabezpiecza przed zakażeniem i nadmiernym wzrostem szkodliwych bakterii w sieci wodociągowej. Po przejściu całego procesu oczyszczania, klarowna, przeźroczysta i bezbarwna woda dostarczana jest do odbiorców siecią wodociągową.

Twardość wody określa się przez wysokość stężenia zawartego w niej wapnia i magnezu. Im większa liczba tych minerałów, tym woda jest twardsza. Woda dostarczana przez Wodociągi Mrągowo w poszczególnych częściach miasta jest miękka lub średnio twarda.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia jest aktualnie uregulowana przepisami prawnymi zawartymi w Ustawie z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [t.j. Dz.U. z 2015r poz. 139].

Woda dostarczana przez nas nie ustępuje jakością tej z butelki.

Nieustannie więc promujemy picie wody z kranu!

Systematyczna kontrola analityczna wody obejmuje:

  • Stały monitoring wód eksploatowanych przez ZWiK w Mrągowie
  • Kontrolę jakości wody podawanej do sieci
  • Kontrolę wody uzdatnionej
  • Kontrolę jakości wody magazynowanej
  • Kontrolę jakości wody bezpośrednio u odbiorcy
  • Kontrolę wody po przeprowadzonych naprawach sieci

Jakości wody przeznaczonej do picia wysyłanej z miejskiej stacji uzdatniania wody w Mrągowie, oraz w Gminie Mrągowo.

Wypełniając nałożony obowiązek przedstawiamy zestawienia obejmujące wskaźniki jakości wody dostarczanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie w minionym okresie. Spełniają one wszystkie normy, którym powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie  w  2017r.

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.2015 poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 6 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,64 1***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 632 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,09 0,50
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 333 60-500
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 8 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,44 7,4
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 638 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,08 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,0 1***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 520 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,11 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,44 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 730 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,44 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Mierzejewo(Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 8 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 2,7 7,4
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 660 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,10 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Szestno(Szestno) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 8 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,62 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 614 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,11 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Użranki(Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,67 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 744 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,83 1***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 466 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wyszembork(Wyszembork, Boże, Boże Kolonia, Brodzikowo, Boże Małe) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,44 1***
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 667 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,11 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Kosewo (Kosewo, Probark, Nowy Probark, Kosewo-Kolonia, Zawady) w 2017 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa mgPt/dm3 6 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 2,8 1***
pH 7,7 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 338 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Dane archiwalne

2016

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 2,3 7,4
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 667 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 11 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,71 1***
pH 7,1 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 522 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 11 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,64 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 736 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,50 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Mierzejewo(Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,5 7,4
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 660 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,10 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Szestno(Szestno) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.Nr 2015 ,poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 7 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,5 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 621 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Użranki(Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,17 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 745 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,34 1***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 466 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wyszembork(Wyszembork, Boże, Boże Kolonia, Brodzikowo, Boże Małe) w 2016 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)
Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,59 1***
pH 7,1 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 680 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie  w  2016r.

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.13.11.2015 (Dz.U.2015 poz.1989)
Barwa mgPt/dm3 5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,41 1***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 653 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,07 0,50
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 333 60-500
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

2015

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 7 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 2,7 7,4
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 635 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,34 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,28 1***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 515 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,07 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,45 1***
pH 7,1 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 734 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Mierzejewo(Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,59 7,4
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 674 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 0,5 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Szestno(Szestno) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 7 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 611 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Użranki(Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,17 1***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 745 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,34 1***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 466 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wyszembork(Wyszembork, Boże, Boże Kolonia, Brodzikowo, Boże Małe) w 2015 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,59 1***
pH 7,1 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 680 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie  w  2015r.

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone

w RMZ z dn.29.03.2007 (Dz.U.Nr 72,poz.466)

Barwa mgPt/dm3 5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,35 1***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 635 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Jon amonowy mg NH4+/dm3 <0,05 0,50
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 323 60-500
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian