Aktualne taryfy i opłaty:

obowiązują od 14.06.2018

Miasta Mrągowo

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 cena wody (zł/m3) 2,39 2,53 2,74
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,02 7,34 7,98

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 5,03 5,42 6,02
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie art. 24c ust 1 i 2 w związku z art.24 b ust.1, oraz na podstawie 27a ust.1 i 2 oraz 3 pkt 2 i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Mrągowo na okres 3 lat.

Pełna treść taryfy znajduje się na BIP.

Taryfa obowiązuje od dnia 14.06.2018 rok

Gminy Mrągowo

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 cena wody (zł/m3) 2,99 3,09 3,22
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,76 7,05 7,38

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 7,18 7,73 8,65
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie art. 24c ust 1 i 2 w związku z art.24 b ust.1, oraz na podstawie 27a ust.1 i 2 oraz 3 pkt 2 i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Mrągowo na okres 3 lat.

Pełna treść taryfy znajduje się na BIP.

Taryfa obowiązuje od dnia 14.06.2018 rok

Taryfy archiwalne

2018

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,23 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 7,75 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 6,63 zł m3
Opłata abonamentowa 7,30 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,58 zł m3
Ścieki 5,43 zł m3
Opłata abonamentowa 7,58 zł na odbiorcę / m-c

2017

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,10 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 7,27 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 6,22 zł m3
Opłata abonamentowa 6,96 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,44 zł m3
Ścieki 5,31 zł m3
Opłata abonamentowa 7,23 zł na odbiorcę / m-c

2016

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,10 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 7,27 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 6,22 zł m3
Opłata abonamentowa 6,96 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,44 zł m3
Ścieki 5,31 zł m3
Opłata abonamentowa 7,23 zł na odbiorcę / m-c

2015

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 3,01 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 6,97 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 5,92 zł m3
Opłata abonamentowa 6,83 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,40 zł m3
Ścieki 5,10 zł m3
Opłata abonamentowa 7,14 zł na odbiorcę / m-c

2014

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,96 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 6,23 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 5,39 zł m3
Opłata abonamentowa 6,73 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,37 zł m3
Ścieki 4,68 zł m3
Opłata abonamentowa 7,07 zł na odbiorcę / m-c

2013

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,86 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 5,92 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 5,12 zł m3
Opłata abonamentowa 6,39 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,28 zł m3
Ścieki 4,36 zł m3
Opłata abonamentowa 6,93 zł na odbiorcę / m-c

2012

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,80 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 5,72 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 4,94 zł m3
Opłata abonamentowa 6,19 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,21 zł m3
Ścieki 4,21 zł m3
Opłata abonamentowa 6,58 zł na odbiorcę / m-c

2011

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,51 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 4,74 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 3,96 zł m3
Opłata abonamentowa 5,94 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 1,98 zł m3
Ścieki 3,66 zł m3
Opłata abonamentowa 6,25 zł na odbiorcę / m-c

2010

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,46 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 4,59 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 3,82 zł m3
Opłata abonamentowa 4,28 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 1,75 zł m3
Ścieki 3,53 zł m3
Opłata abonamentowa 6,00 zł na odbiorcę / m-c