Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie

Dokument Typ Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy – klient indywidualny pdf
Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy – klient biznesowy pdf
Pobierz
Dokument Typ Pobierz
Zlecenie wykonania przyłącza (.doc) doc
Pobierz
Zlecenie wykonania przyłącza (.pdf) pdf
Pobierz
Dokument Typ Pobierz
Zlecenie wykonania włączenia przyłącza wodno-kanalizacyjnego (.doc) doc
Pobierz
Zlecenie wykonania włączenia przyłącza wodno-kanalizacyjnego (.pdf) pdf
Pobierz
Dokument Typ Pobierz
Zlecenie włączenia w sieć wodociągową (.doc) doc
Pobierz
Zlecenie włączenia w sieć wodociągową (.pdf) pdf
Pobierz
Dokument Typ Pobierz
Zlecenie wykonania sieci wodnej, kanalizacyjnej (.doc) doc
Pobierz
Zlecenie wykonania sieci wodnej, kanalizacyjnej (.pdf) pdf
Pobierz
Dokument Typ Rozmiar Pobierz
Zlecenie odbioru technicznego (.doc) doc 40 KB
Pobierz
Zlecenie odbioru technicznego (.pdf) pdf 201 KB
Pobierz
Dokument Typ Rozmiar Pobierz
Wniosek o odbiór sieci wodociągowej (.doc) doc 40 KB
Pobierz
Wniosek o odbiór sieci wodociągowej (.pdf) pdf 201 KB
Pobierz
Dokument Typ Rozmiar Pobierz
Wniosek o odbiór punktu poboru wody (.doc) doc 40 KB
Pobierz
Wniosek o odbiór punktu poboru wody (.pdf) pdf 201 KB
Pobierz
Dokument Typ Rozmiar Pobierz
Zlecenie o płukanie, chlorowanie i badanie wody przyłącza wodociagowego (.doc) doc 40 KB
Pobierz
Zlecenie o płukanie, chlorowanie i badanie wody przyłącza wodociagowego (.pdf) pdf 201 KB
Pobierz
Dokument Typ Rozmiar Pobierz
Wytyczne techniczne do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci i przyłączy kanalizacyjnych (.doc) doc 359 KB
Pobierz
Wytyczne techniczne do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych oraz sieci i przyłączy kanalizacyjnych (.pdf) pdf 975 KB
Pobierz
Dokument Typ Rozmiar Pobierz
Warunki montażu dodatkowego wodomierza (.doc) doc 29 KB
Pobierz
Warunki montażu dodatkowego wodomierza (.pdf) pdf 277 KB
Pobierz
Załącznik do warunków (.doc) doc 38 KB
Pobierz
Załącznik do warunków (.pdf) pdf 121 KB
Pobierz
Dokument Typ Rozmiar Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia dla budynku jednorodzinnego doc 25 KB
Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia dla budynku jednorodzinnego pdf 202 KB
Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia sieci wodnej i sieci kanalizacyjnej dla budynku wielorodzinnego doc 37 KB
Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia sieci wodnej i sieci kanalizacyjnej dla budynku wielorodzinnego pdf 86 KB
Pobierz
Dokument Typ Rozmiar Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia dla budynku jednorodzinnego doc 25 KB
Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia dla budynku jednorodzinnego pdf 202 KB
Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia sieci wodnej i sieci kanalizacyjnej dla budynku wielorodzinnego doc 37 KB
Pobierz
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia sieci wodnej i sieci kanalizacyjnej dla budynku wielorodzinnego pdf 86 KB
Pobierz
Wniosek zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków doc 37 KB
Pobierz
Wniosek zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków pdf 86 KB
Pobierz
Wniosek zapewnienia dostawy wody doc 37 KB
Pobierz
Wniosek zapewnienia dostawy wody pdf 86 KB
Pobierz