Informacja o działaniach naprawczych – SUW Mierzejewo

W związku z przekroczeniem wartości Żelaza, Manganu, Mętności w wodzie uzdatnionej w SUW Mierzejewo zaopatrującej mieszkańców wsi Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mrągowie informuje…

Szczegóły

Woda na potrzeby naszego miast wydobywana jest z utworów geologicznych trzecio i czwartorzędowych za pomocą studni głębinowych o głębokościach od 50-120m. Woda z ujęć głębinowych charakteryzuje się bardzo dobrą jakością. Aby osiągnąć wymaganą przepisami jakość wody niezbędna jest jedynie redukcja zawartości żelaza i manganu jak również zmniejszenie mętności wody. Po przejściu całego procesu uzdatniania obejmującego napowietrzanie oraz filtrację na filtrach ciśnieniowych woda dostarczana jest do odbiorców.

Twardość wody określa się przez wysokość stężenia zawartego w niej wapnia i magnezu. Im większa liczba tych minerałów, tym woda jest twardsza. Dostarczana przez nas woda osiąga stopień średnio twardy wg skali twardości wody.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia jest aktualnie uregulowana przepisami prawnymi zawartymi w Ustawie z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [t.j. Dz.U. z 2015r poz. 139].

Woda dostarczana przez nas nie ustępuje jakością tej z butelki.

Nieustannie więc promujemy picie wody z kranu!

Systematyczna kontrola analityczna wody obejmuje:

  • Stały monitoring wód eksploatowanych przez ZWiK w Mrągowie
  • Kontrolę jakości wody podawanej do sieci
  • Kontrolę wody uzdatnionej
  • Kontrolę jakości wody magazynowanej
  • Kontrolę jakości wody bezpośrednio u odbiorcy
  • Kontrolę wody po przeprowadzonych naprawach sieci

Jakości wody przeznaczonej do picia wysyłanej z miejskiej stacji uzdatniania wody w Mrągowie, oraz w Gminie Mrągowo.

Wypełniając nałożony obowiązek przedstawiamy zestawienia obejmujące wskaźniki jakości wody dostarczanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie w minionym okresie. Spełniają one wszystkie normy, którym powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie w 2023 r.

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr.2017 poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,33 akceptowalny***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 702 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Twardość ogólna mg CaCO3/l 355 60-500

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2023 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,54 akceptowalny***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 707 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2023 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017, poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 2,24 akceptowalny***
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 528 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2023 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,12 akceptowalny***
pH 7,2 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 703 2500
Zapach akceptowalny*** akceptowalny***
Smak akceptowalny*** akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Mierzejewo (Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2023 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,22 akceptowalny***
pH 7,2 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 643 2500
Zapach akceptowalny*** akceptowalny***
Smak akceptowalny*** akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Szestno (Szestno) w 2023 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,33 akceptowalny***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 702 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Użranki (Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2023 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,35 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 684 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2023 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,71 akceptowalny***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 455 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Wyszembork (Wyszembork, Boże, Boże Kolonia, Brodzikowo, Boże Małe) w 2023 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,33 akceptowalny***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 702 2500
Zapach akceptowalny*** akceptowalny***
Smak akceptowalny*** akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Kosewo (Kosewo, Kosewo-Kolonia, Zawady) w 2023 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,78 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 312 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Probark w 2023 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,33 akceptowalny***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 702 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Dane archiwalne

2021

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2021 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,28 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 747 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2021 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017, poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,26 akceptowalny***
pH 7,7 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 556 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2021 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,42 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 740 2500
Zapach akceptowalny*** akceptowalny***
Smak akceptowalny*** akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Mierzejewo (Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2021 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,28 akceptowalny***
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 740 2500
Zapach akceptowalny*** akceptowalny***
Smak akceptowalny*** akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 2 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Szestno (Szestno) w 2021 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,5 akceptowalny***
pH 7,2 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 619 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 49 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Użranki (Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2021 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,18 akceptowalny***
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 528 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml <1 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2021 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,0 akceptowalny***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 445 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Wyszembork (Wyszembork, Boże, Boże Kolonia, Brodzikowo, Boże Małe) w 2021 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,47 akceptowalny***
pH 7,2 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 668 2500
Zapach akceptowalny*** akceptowalny***
Smak akceptowalny*** akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Kosewo (Kosewo, Probark, Nowy Probark, Kosewo-Kolonia, Zawady) w 2021 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 7 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,4 akceptowalny***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 331 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

2020

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2020 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,42 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 740 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2020 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017, poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,25 akceptowalny***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 393 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 2 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Twardość ogólna mg CaCO3/l 325  60 – 500

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2020 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,42 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 740 2500
Zapach akceptowalny*** akceptowalny***
Smak akceptowalny*** akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Mierzejewo (Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2020 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,28 akceptowalny***
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 740 2500
Zapach akceptowalny*** akceptowalny***
Smak akceptowalny*** akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 2 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Szestno (Szestno) w 2020 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,5 akceptowalny***
pH 7,2 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 619 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 49 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Użranki (Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2020 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,18 akceptowalny***
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 528 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml <1 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2020 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,0 akceptowalny***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 445 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Wyszembork (Wyszembork, Boże, Boże Kolonia, Brodzikowo, Boże Małe) w 2020 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,47 akceptowalny***
pH 7,2 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 668 2500
Zapach akceptowalny*** akceptowalny***
Smak akceptowalny*** akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
SUW Kosewo (Kosewo, Probark, Nowy Probark, Kosewo-Kolonia, Zawady) w 2020 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 7 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,4 akceptowalny***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 331 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

2019

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2019 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 8 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,6 akceptowalny***
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 711 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2019 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017, poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,91 akceptowalny***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 539 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 12 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Twardość ogólna mg CaCO3/l 309

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2019 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,24 akceptowalny***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 558 2500
Liczba progowa zapachu (TON) <1 akceptowalny***
Liczba progowa smaku (TFN) <1 akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Twardość ogólna mg CaCO3/l 505

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Mierzejewo (Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2019 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,24 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 606 2500
Liczba progowa zapachu (TON) <1 akceptowalny***
Liczba progowa smaku (TFN) <1 akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml <1 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Twardość ogólna mg CaCO3/l 356

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Szestno (Szestno) w 2019 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,22 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 439 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 4 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Twardość ogólna mg CaCO3/l 344

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Użranki (Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2019 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,35 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 717 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2019 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,45 akceptowalny***
pH 7,6 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 454 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Twardość ogólna mg CaCO3/l 268 60-500

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wyszembork (Wyszembork, Boże, Boże Kolonia, Brodzikowo, Boże Małe) w 2019 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,35 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 480 2500
Liczba progowa zapach (TON) <1 akceptowalny***
Liczba progowa smaku (TFN) <1 akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 11 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Kosewo (Kosewo, Probark, Nowy Probark, Kosewo-Kolonia, Zawady) w 2019 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 6 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,97 akceptowalny***
pH 7,5 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 337 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 2 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody wysyłanej do miasta ze Stacji Uzdatniania Wody w Mrągowie  w  2019r.

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr.2017 poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,3 akceptowalny***
pH 7,2 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 631 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Twardość ogólna mg CaCO3/l 372 60-500

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

2018

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gązwa (Gązwa, Polska Wieś, Gązwa-Stamka) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 8 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,9 akceptowalny***
pH 7,2 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 689 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Grabowo(Grabowo, Głazowo, Dobroszewo, Krzywe, Krzywe-Krzywiec, Wólka Bagnowska, Borowo) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017, poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 9 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,1 akceptowalny***
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 527 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 27 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Gronowo(Gronowo, Palestyna, Boża Wólka, Rydwągi, Ruska Wieś) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 10 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,34 akceptowalny***
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 734 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 4 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Mierzejewo(Mierzejewo, Sądry, Szczerzbowo, Budziska) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 8 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,8 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 661 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Szestno(Szestno) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 7 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 1,3 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 612 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml 3 bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Użranki(Użranki, Zalec, Notyst Mały, Notyst Wielki, Notyst Dolny, Muntowo-Pełkowo) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,74 akceptowalny***
pH 7,3 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 734 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wierzbowo (Wierzbowo, Wólka Baranowska) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 <5 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,38 akceptowalny***
pH 7,4 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 450 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Wyszembork(Wyszembork, Boże, Boże Kolonia, Brodzikowo, Boże Małe) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.2294)
Barwa mgPt/dm3 11 akceptowalny***
Mętność NTU (FNU) 0,42 akceptowalny***
pH 7,2 6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C µS/cm 670 2500
Zapach akceptowalny akceptowalny***
Smak akceptowalny akceptowalny***
Ogólna liczba mikroorganizmów (jtk) Obecność temp. 22+-2°C po 72h Jtk/100 ml nie wyhodowano bez nieprawidłowych zmian
Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0
Obecność i liczba bakterii Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

*** akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian

Wartości parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody SUW Kosewo (Kosewo, Probark, Nowy Probark, Kosewo-Kolonia, Zawady) w 2018 roku

Parametr Jednostka Wartość Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w RMZ z dn.07.12.2017 (Dz.U.Nr 2017 ,poz.229