Miesiecznik Wodociagi i Kanalizacja oraz Przeglad Komunalny

Kurier Mrągowski

Magazyn Mragowski

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu kanalizacyjnego

Budowa elektrowni fotowoltaicznej

Zmieniamy się – Gazeta Warmi i Mazur

Nota biograficzna

Budowa elektrowni fotowoltaicznej