Cennik usług odpłatnych

Lp. Rodzaj usługi Cena (netto)
1 Roboczogodzina do świadczenia robót odpłatnych wykonywanych jednorazowo na zlecenie (bez wyceny kosztorysowej) 45,20 zł
2 Udrożnienie rurociągów z dojazdem na terenie miasta Mrągowo (godzina pracy z obsługą) 300,00 zł
3 Udrożnienie przykanalików sanitarnych z dojazdem na terenie miasta Mrągowo maszyną wysokociśnieniową UNIJET (godzina pracy z obsługą) 179,00 zł
4 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych samochodem asenizacyjnym na terenie miasta Mrągowo (godz. pracy z obsługą) 292,00 zł
5 Usługi wykonywane koparko-ładowarką JCB (godz. pracy z obsługą) 121,00 zł
6 Usługi wykonywane mini koparko-ładowarką JCB (godz. pracy z obsługą) 86,00 zł
7 Odbiory sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w stanie odkrytym
– odcinek do 50 m
106,00 zł
– każde następne rozpoczęte 50 m 50,00 zł
8 Odbiory końcowe sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
– odcinek do 50 m
279,00 zł
– każde następne rozpoczęte 50 m 70,00 zł
9 Odbiór przyłącza wodociągowego lub podejścia wodomierzowego do budynku mieszkalnego 106,00 zł
10 Odbiór przyłącza wodociągowego lub podejścia wodomierzowego do budynku nie mieszkalnego 172,00 zł
11 Odbiór jednego przyłącza kanalizacyjnego 106,00 zł
12 Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego z przyczyn zależnych od inwestora 51,00 zł
13 Wydanie warunków technicznych- podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z określeniem danych tych sieci
– mieszkalnych jednorodzinnych
101,00 zł
– usługowych i mieszkalnych wielorodzinnych 202,00 zł
14 Monitorowanie przykanalików kanalizacji sanitarnej 158,00 zł
15 Monitorowanie 1mb sieci kanalizacyjnej 4,06 zł