Aktualne taryfy i opłaty:

Miasta Mrągowo

obowiązują od 05.06.2021

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 cena wody (zł/m3) 2,97 2,98 3,00
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 8,70 8,72 8,72

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,36 6,55 6,55
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie art. 24b ust 1 , 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj.Dz. U.. z  2020 r., poz. 2028, zwanej dalej „uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., zwanej dalej „Kpa”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie z dnia 13 lutego 2021 r.

Taryfa obowiązuje na okres 3 lat.

Pełna treść taryfy znajduje się na BIP.

Taryfa obowiązuje od dnia 05.06.2021 roku

Gminy Mrągowo

obowiązują od 10.06.2021

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 cena wody (zł/m3) 3,40 3,49 3,52
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,82 8,01 8,08

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 9,17 9,30 9,30
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie art. 24b ust 1 , 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj.Dz. U.. z  2020 r., poz. 2028, zwanej dalej „uzzwoś”), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., zwanej dalej „Kpa”), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie z dnia 13 lutego 2021 r.

Taryfa obowiązuje na okres 3 lat.

Pełna treść taryfy znajduje się na BIP.

Taryfa obowiązuje od dnia 10.06.2021 roku

Taryfy archiwalne

2020

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,40 zł m3
Ścieki 9,17 zł m3
Opłata abonamentowa 7,82 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,97 zł m3
Ścieki 6,36 zł m3
Opłata abonamentowa 8,70 zł na odbiorcę / m-c

2019

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,34 zł m3
Ścieki 8,35 zł m3
Opłata abonamentowa 7,61 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,73 zł m3
Ścieki 5,85 zł m3
Opłata abonamentowa 7,93 zł na odbiorcę / m-c

2018

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,23 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 7,75 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 6,63 zł m3
Opłata abonamentowa 7,30 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,58 zł m3
Ścieki 5,43 zł m3
Opłata abonamentowa 7,58 zł na odbiorcę / m-c

2017

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,10 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 7,27 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 6,22 zł m3
Opłata abonamentowa 6,96 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,44 zł m3
Ścieki 5,31 zł m3
Opłata abonamentowa 7,23 zł na odbiorcę / m-c

2016

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,10 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 7,27 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 6,22 zł m3
Opłata abonamentowa 6,96 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,44 zł m3
Ścieki 5,31 zł m3
Opłata abonamentowa 7,23 zł na odbiorcę / m-c

2015

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 3,01 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 6,97 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 5,92 zł m3
Opłata abonamentowa 6,83 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,40 zł m3
Ścieki 5,10 zł m3
Opłata abonamentowa 7,14 zł na odbiorcę / m-c

2014

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,96 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 6,23 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 5,39 zł m3
Opłata abonamentowa 6,73 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,37 zł m3
Ścieki 4,68 zł m3
Opłata abonamentowa 7,07 zł na odbiorcę / m-c

2013

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,86 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 5,92 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 5,12 zł m3
Opłata abonamentowa 6,39 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,28 zł m3
Ścieki 4,36 zł m3
Opłata abonamentowa 6,93 zł na odbiorcę / m-c

2012

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,80 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 5,72 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 4,94 zł m3
Opłata abonamentowa 6,19 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,21 zł m3
Ścieki 4,21 zł m3
Opłata abonamentowa 6,58 zł na odbiorcę / m-c

2011

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,51 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 4,74 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 3,96 zł m3
Opłata abonamentowa 5,94 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 1,98 zł m3
Ścieki 3,66 zł m3
Opłata abonamentowa 6,25 zł na odbiorcę / m-c

2010

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,46 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 4,59 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 3,82 zł m3
Opłata abonamentowa 4,28 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 1,75 zł m3
Ścieki 3,53 zł m3
Opłata abonamentowa 6,00 zł na odbiorcę / m-c