Aktualne taryfy i opłaty:

obowiązują od 14.06.2018

Miasta Mrągowo

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 cena wody (zł/m3) 2,39 2,53 2,74
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 7,02 7,34 7,98

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 5,03 5,42 6,02
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie art. 24c ust 1 i 2 w związku z art.24 b ust.1, oraz na podstawie 27a ust.1 i 2 oraz 3 pkt 2 i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Mrągowo na okres 3 lat.

Pełna treść taryfy znajduje się na BIP.

Taryfa obowiązuje od dnia 14.06.2018 rok

Gminy Mrągowo

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 cena wody (zł/m3) 2,99 3,09 3,22
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) 6,76 7,05 7,38

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków:

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzenie ścieków (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
Grupa 1 Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 7,18 7,73 8,65
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c)

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na podstawie art. 24c ust 1 i 2 w związku z art.24 b ust.1, oraz na podstawie 27a ust.1 i 2 oraz 3 pkt 2 i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Mrągowo na okres 3 lat.

Pełna treść taryfy znajduje się na BIP.

Taryfa obowiązuje od dnia 14.06.2018 rok

Taryfy archiwalne

2019

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,34 zł m3
Ścieki 8,35 zł m3
Opłata abonamentowa 7,61 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,73 zł m3
Ścieki 5,85 zł m3
Opłata abonamentowa 7,93 zł na odbiorcę / m-c

2018

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,23 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 7,75 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 6,63 zł m3
Opłata abonamentowa 7,30 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,58 zł m3
Ścieki 5,43 zł m3
Opłata abonamentowa 7,58 zł na odbiorcę / m-c

2017

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,10 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 7,27 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 6,22 zł m3
Opłata abonamentowa 6,96 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,44 zł m3
Ścieki 5,31 zł m3
Opłata abonamentowa 7,23 zł na odbiorcę / m-c

2016

Gminy Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 3,10 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 7,27 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 6,22 zł m3
Opłata abonamentowa 6,96 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Wyszczególnienie Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,44 zł m3
Ścieki 5,31 zł m3
Opłata abonamentowa 7,23 zł na odbiorcę / m-c

2015

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 3,01 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 6,97 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 5,92 zł m3
Opłata abonamentowa 6,83 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,40 zł m3
Ścieki 5,10 zł m3
Opłata abonamentowa 7,14 zł na odbiorcę / m-c

2014

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,96 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 6,23 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 5,39 zł m3
Opłata abonamentowa 6,73 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,37 zł m3
Ścieki 4,68 zł m3
Opłata abonamentowa 7,07 zł na odbiorcę / m-c

2013

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,86 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 5,92 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 5,12 zł m3
Opłata abonamentowa 6,39 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,28 zł m3
Ścieki 4,36 zł m3
Opłata abonamentowa 6,93 zł na odbiorcę / m-c

2012

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,80 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 5,72 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 4,94 zł m3
Opłata abonamentowa 6,19 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 2,21 zł m3
Ścieki 4,21 zł m3
Opłata abonamentowa 6,58 zł na odbiorcę / m-c

2011

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,51 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 4,74 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 3,96 zł m3
Opłata abonamentowa 5,94 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 1,98 zł m3
Ścieki 3,66 zł m3
Opłata abonamentowa 6,25 zł na odbiorcę / m-c

2010

Gminy Mrągowo

Gmina Mrągowo Cena (brutto) Jednostka miary
Woda 2,46 zł m3
Ścieki – pozostałe miejscowości 4,59 zł m3
Ścieki – miejscowość Polska Wieś 3,82 zł m3
Opłata abonamentowa 4,28 zł na odbiorcę / m-c

Miasta Mrągowo

Miasto Mrągowo Cena jednostkowa (brutto) Jednostka miary
Woda 1,75 zł m3
Ścieki 3,53 zł m3
Opłata abonamentowa 6,00 zł na odbiorcę / m-c