Wybudowana w 1995 roku oczyszczalnia ścieków w Polskiej Wsi pod Mrągowem doczekała się modernizacji. Inwestycja, dzięki której cały obiekt zyskał na nowoczesności i funkcjonalności, pochłonęła prawie 8 milionów złotych. Część tej kwoty pochodziła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Okazją do podsumowania działań związanych z modernizacją była konferencja, która odbył się w Mrągowie 16 kwietnia. Za wsparcie miejskich inwestycji komunalnych Burmistrz Otolia Siemienic wyrózniła podczas spotkania statuetką Niezapominajki Bernardę Gosztowt – Dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie oraz Mariusza Rychcika -Dyrektora Regionalnego Centrum Projektów WFOŚ w Olsztynie. Burmistrz Mragowa wydarzenie objeła honorowym patronatem.

 

Źródło:
mragowo24.info