W dniu 30.11.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie wydał Komunikat
Nr 1/2020 o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Nowy Probark, gm. Mrągowo, pow. Mrągowski.

Komunikat wydano w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody bakteriami: grupy coli, Escherichia coli i Enterokokami.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących zasad:

  • Woda nie może być wykorzystywana do spożycia, ani używana do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw oraz naczyń kuchennych.
  • Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych oraz spłukiwania toalet.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mrągowie, os. Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, zarządzający wodociągiem w Probarku Nowym, gm. Mrągowo, został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych, celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

W związku z powyższym, podjęto następujące działania:

  1. Dezynfekcja przez chlorownie oraz płukanie lokalnego ujęcia zasilającego wodociąg;
  2. Dezynfekcja przez chlorowanie oraz płukanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami;
  3. Regularne pobieranie i analiza próbek wody.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.