Z dniem 28 lutego wejdą w życie zmiany dotyczące aktualnych taryf i opłat za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz opłat stałych.

Zmiany te będą obowiązywały przez okres 3 lat. Ceny obecnie obowiązujące znajdują się w zakładce STREFA KLIENTA – CENNIK WODY.

Sprawdź cennik